Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Forskning och utveckling

Svenska Handbollförbundets policy avseende forskning och utveckling (FoU)

Vår utgångspunkt är att vi ska följa aktuell forskning samt initiera deltagande i forskningsprojekt som är relevanta och som möjliggör vårt deltagande. Syftet med deltagande i forskningsprojekt ska vara att ge förutsättningar för utveckling av vår verksamhet på kort eller lång sikt.

Fokusområden för aktuell verksamhetsperiod är:

  • hållbart idrottande
  • hållbart ledarskap
  • hållbar finansiering.

Ansvar:

Samtliga kommittéer och råd har till uppgift att omvärldsbevaka forskning och rön inom sitt ansvarsområde, samt att vara vaken för eventuellt deltagande i ny forskning.

Beslut och finansiering:

Svenska Handbollförbundets styrelse beslutar om deltagande och finansiering.

En särskild forskningsfond finns upprättad.

Antaget av Svenska Handbollförbundets styrelse den 2023 09 29.

Publicerad: 2023-10-13

Senast uppdaterad: 2023-10-13

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!