Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Kost

Riksidrottsförbundets kostpolicy

En formel 1-bil och en moped måste ha olika bränsle för att fungera. Likadant är det med kroppen. Alla som motionerar, tränar eller tävlar vill givetvis få ut så mycket som möjligt av sin idrott, men det gäller att ha rätt bränsle. Behovet av energi varierar från person till person. Det krävs naturligtvis olika mängd energi beroende på hur mycket du tränar, men oavsett nivå är det viktigt med rätt energi- och vätskebalans för att kunna prestera optimalt.

Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen:

  • stimulera till goda matvanor och rätt kost i samband med idrottsutövning
  • sträva efter att ett hälsosamt utbud erbjuds vid idrottens anläggningar
  • utveckla metoder för att förebygga ätstörningar inom idrotten.

Syftet med kostpolicyn (riktlinjer) är att stödja förbund och föreningar att:

  • skapa goda kostvanor inom idrottsrörelsen för att främja god hälsa och bra idrottsprestationer.
  • motverka övervikt och ätstörningar samt främja en sund livsstil.

Dessutom bör idrottsrörelsen uppmärksamma behovet av att öka kunskapen om religiösa och etniska kostfrågor samt om personer med särskilda behov, exempelvis allergiker och diabetiker.

En god kosthållning, väl sammansatt mat och dryck, är en förutsättning för optimal träningseffekt, återhämtning, idrottsprestationer och god hälsa. En väl sammansatt kost innehållande tillräcklig energimängd täcker kroppens behov av näringsämnen.

Kraven på livsmedelskontroller har ökat sedan nya EU-förordningar om livs- medelshygien började tillämpas den 1 januari 2006. De nya reglerna innebär att även mindre serveringar och cafeterior vid idrottsanläggningar kan om- fattas. Bland annat kan föreningar vara skyldiga att registrera sin hantering av livsmedel. Livsmedelsverket har i vägledningar och utbildningar för kommunerna lämnat råd om hur EU-förordningarna ska tillämpas. Trots detta kan tillämpningen variera något från kommun till kommun.

I denna policy finns i varje avsnitt ett antal utmaningar och uppmaningar, där tanken är att föreningar och förbund ska inspireras till insatser.

RF:s kostpolicy grundar sig på Livsmedelsverkets Svenska Näringsrekommendationer (SNR -05) som i sin tur är baserade på de Nordiska Näringsrekommendationerna, fastställda av Nordiska Ministerrådet.

Här kan du läsa RF:s kostpolicy. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2023-10-13

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!