Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Barn- och ungdomshandboll

Svenska Handbollförbundets policy för barn- och ungdomshandboll följer Riksidrottsförbundets riktlinjer RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott, som följer FN:s barnkon­vention. Film som presenterar SHF Barn-o Ungdomspolicy på 4 minuter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk handbolls verksamhetsidé bygger på att handboll ska vara en tillgänglig sport för alla och alla individer ska ges möjlighet till en breddinriktad verksamhet oavsett ålder. Från och med äldre ungdom ska även individen ges valmöjligheten att delta i en elitinriktad verksamhet.

Inom svensk handboll skiljer vi på barn-, ungdoms- och vuxenhandboll inom formerna handboll, beachhandboll och parahandboll. Parahandboll delas in i rullstolshandboll samt gåendehandboll - gul klass och blå klass.

Handboll och beachhandboll

 • Barnhandboll utövas upp till U11.
 • Ungdomshandboll utövas mellan U12 – U19.
 • Vuxenhandboll utövas från U20.

Parahandboll, rullstolshandboll

 • Barnhandboll utövas upp till U13.
 • Ungdomshandboll utövas mellan U14 – U19.
 • Vuxenhandboll utövas från U20.

Parahandboll, gåendehandboll

 • Klass gul utövas från U10.
 • Klass blå utövas från U15.

Barn- och ungdomshandboll ska kännetecknas av:

 • Lek och glädje att utöva handboll med bollen som redskap.
 • En trygg och utvecklande miljö som inspirerar till ett livslångt idrottande, där individen inte bara får kunskap inom handboll utan även utvecklas till en god kamrat och god samhällsmedborgare.
 • Att fokus ligger på hälsa, trivsel och välbefinnande där tävling och prestation skapar spänning och stimulans i deltagandet.
 • Att vara en inkluderande och välkomnande verksamhet för alla, där alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att spela handboll utifrån sina egna ambitioner och förutsättningar.
 • Att träningar genomförs inom ramen för BRA (hög Bollkontaktsgrad, hög Rolighetsgrad och hög Aktivitetsgrad).

Barnhandboll

Inriktningen för barnhandboll kännetecknas av:

 • En individuell, motorisk och koordinativ färdighetsutveckling med leken som arbetsmetod.
 • En utveckling av grundteknik, individuell teknik och spelförståelse.
 • En långsiktig individuell färdighetsutveckling.

Matcher inom barnhandboll bör genomföras enligt principen:

 • Att alla spelar lika mycket.
 • Att alla spelare de första åren får spela utan positioner i anfall och försvar.
 • Att barnen får möjlighet att tävla, vinna och förlora utan fokusering på tabeller och resultat.
 • Att handbollen ger goda upplevelser för de spelare som deltar.
 • Att använda färre spelare vid varje matchtillfälle för att ge varje spelare mer speltid.
 • Att ha fokus på individens utveckling.
 • En naturlig progression där spelformen följer spelarens individuella utveckling, där inriktningen på offensivt försvar prioriteras.

Ungdomshandboll

Inom svensk handboll delar vi upp ungdomshandboll i yngre ungdom, U12-U15 och äldre ungdom, U16-U19.

Inriktningen för ungdomshandboll ska kännetecknas av:

 • En ökad motorisk och koordinativ färdighetsutveckling.
 • En ökad individuell fysisk utveckling.
 • En ökad utveckling av grundteknik, individuell teknik, samarbete i anfall och försvar samt spelförståelse.
 • Möjlighet till breddidrott för alla.
 • Möjlighet till elitinriktad idrott för äldre ungdom.

Gällande äldre ungdom och elitidrott fokuserar vi på prestationsförbättring och resultat. Individen ska ges möjlighet till individuella utvecklingsmål och öka träningsmängden efter hand. Individen ska ges kunskap och möjlighet till att kunna äga sin träning och situationer som uppstår i sitt idrottande. Den taktiska medvetenheten och förmågan ska utvecklas, så att spelaren efter hand kan fatta egna beslut i spelet såväl som i träning och tävling.

Matcher inom ungdomshandboll bör genomföras enligt principen:

 • Att i yngre ungdomsåren ska spelaren få spela på minst två positioner i både anfall och försvar.
 • Att spelaren får en bred kunskap i både anfall och försvar som kan utveckla tvåvägsspelare.
 • En naturlig progression där spelformen följer spelarens individuella utveckling.
 • Att spelarens flexibilitet och spelförståelse tränas genom att låta ungdomarna testa på flera olika typer av försvarsspel och flera olika samarbetsprinciper i anfallsspelet.

Fastställt 25 januari 2021
Förbundsstyrelsen
Svenska Handbollförbundet

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2023-10-12

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!