Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Möten

Mötespolicy för Svenska Handbollförbundet gällande för SHF:s förtroendevalda samt anställda.


Riktlinjer för möten

Ansvaret för val av mötesform ligger i första hand hos den som kallar till ett möte.

 • Vid planering av möten ska vi alltid överväga om mötet kan vara resfritt. Ett resfritt möte kan till exempel genomföras via Teams eller telefon.
 • Vid fysiskt möte ska det läggas på en central plats, så att deltagarnas resor kan genomföras på miljömedvetna sätt. Även start- och sluttid ska tas i beaktning så det gör det möjligt att följa resepolicyn.

Förbundsmöte/Årsmöte

 • Ska företrädesvis genomföras fysiskt.

Strategiska möten för FS, nämnder, kommittéer, råd och arbetsgrupper

 • Under verksamhetsåret genomförs 1-2 strategiska möten som företrädesvis hålls genom fysisk närvaro av samtliga deltagare.
 • För de grupperingar som normalt genomför årliga konferenser räknas dessa in som ett av de två strategiska mötena som kan ske under året.
 • Samordning med andra grupperingar kan av flera skäl vara att föredra.
 • Genomförs Samverkanskonferens i större grupperingar räknas det tillfället som ett strategiskt möte.

Löpande möten

 • Ska företrädesvis genomföras digitalt.
 • Verktyget som används är i regel Teams.
 • För kommittéer som har behov av att genomföra flera tyngre beslutsmöten kan digitala möten bytas ut mot fysiska.

Samverkanskonferens

 • Samverkanskonferens skapar naturliga möten mellan olika ansvarsområden.
 • Samverkanskonferens har fokus på handbollens gemensamma strategi.
 • Samverkanskonferens är ett tillfälle att samlas kring större event/matcher för att tillsammans bygga ”handbollens lag”.

Genomförande av digitala möten

Se manualen "Teams-mötet råd och tips Pdf, 204.7 kB." som stöd.

Hantering av protokoll och övriga möteshandlingar

Nya riktlinjer är på gång från RF. Därefter läggs nya rutiner för SHF.


Beslutad av Förbundsstyrelsen, Stockholm, 2023-05-06

Publicerad: 2023-05-23

Senast uppdaterad: 2023-10-12

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!