Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Alkohol

Svenska Handbollförbundets policy gällande alkohol

Vår utgångspunkt är att vi skall kunna erbjuda en trygg handbollsmiljö ur alkoholsynpunkt. Vårdnadshavare ska med förtroende kunna låta sina barn och unga delta i handbollens verksamhet på alla nivåer. Detta ställer krav på våra företrädare/ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll och det ansvar som det medför.

Detta innebär:

 1. Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med handbollsverksamhet för barn och ungdomar – till exempel under läger och tävling eller resor till och från dessa.

 2. Att alkohol inte får förekomma bland spelare och ledare i ungdomslandslagssammanhang. Vid internationella arrangemang kan det vid representation göras undantag för ledare. Undantag beslutas av landslagschef och/eller ungdomsansvarig för aktuellt ungdomslandslag. Måttlighet gäller dock alltid (se punkt 13).

 3. Att som utgångspunkt får inte alkohol förekomma bland spelare och ledare i A-landslagssammanhang. Undantag kan beslutas av Landslagschef och/eller Förbundskapten. Måttlighet gäller dock alltid (se punkt 13).

 4. Att vi tar upp alkoholfrågorna i vår utbildning av ledare, spelare och domare.

 5. Att vi är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än gemene man när det gäller förhållandet till alkohol.

 6. För styrelse, kommittéer, arbetsgrupper med mera gäller att man på förbundsuppdrag alltid skall uppträda på ett för handbollen positivt sätt. Måttlighet skall alltid iakttas (se punkt 13). Notera att om uppdraget är i samband med arrangemang för barn och ungdomar gäller punkt 1.

 7. Vid möten och konferenser i Svenska Handbollförbundets verksamhet gäller att man på förbundsuppdrag alltid ska uppträda på ett för handbollen positivt sätt. Måttlighet ska alltid iakttas (se punkt 13).

 8. Svenska Handbollförbundet står inte för några kostnader för alkohol, med undantag för vad som anges i punkterna 10 och 11.

 9. Förbundskläder ska inte bäras vid alkoholförtäring.

  Avvikelser:

 10. Vid internationell representation, företagskontakter, firande eller jubileum kan alkohol serveras.

 11. Vid A-landskampsarrangemang eller seniormästerskap där Svenska Handbollförbundet är arrangör/värd kan alkohol serveras i särskilda VIP-utrymmen.

 12. Beslut om avvikelser i punkt 10 och 11 (samt de punkter där måttlighet anges) kan tas av Svenska Handbollförbundets ordförande och generalsekreterare samt av Svenska Handbollslandslaget AB:s ordförande och verkställande direktör.
 13. Rekommendation för punkt 10 och 11 är två glas öl/vin per person. Ingen starksprit.

Policyn gäller för samtliga representanter för Svenska Handbollförbundet, Svenska Handbollslandslaget AB och eventuella mästerskapsbolag.

Övriga organisationer inom svensk handboll rekommenderas att följa berörda delar.

 

Antaget av Svenska Handbollförbundets styrelse den 2023 09 29.

 

Publicerad: 2023-10-12

Senast uppdaterad: 2023-10-26

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!